mandag 5. september 2011

Last word

I am using the artwork of Nene Thomas.

Scrapkit - by Cari Lopez.
You can download at Studiocarilopez.
Named "Vicblack gold"-PTU

Maske
Størrelse 700x700 /gjennomsiktig
Gå til Material og velg deg en bakgrunn.
Gå til Layers/Load save mask/from disk
Jeg bruker Becky_Mask038 Save as - PNG
(Nå lukker jeg bilde. Og henter det fram igjen)
Tubene
Jeg begynner med å vri bilde 10%
Image/Rotate/Free Rotate
Papir
Gull bånd
Sort bånd over
Vri bilde tilbake 10%
Lag en bakgrunn
Materials/Gradient/Raindrop
Ramme
Nene tube
Rose bord nede
Sort rose

Tekst For å skrive teksten i bue,
gå til Preset shape tool/ Sirkel
Material/Klikk bort nederst rute/Ingen ytterstrek
Gå til Text tool/ Finn skreken i sirkelen/
Når en A) er synlig kan du skrive.

Så skriver jeg navnet med Scriptina
Og teksten med Armor Piercing

Og legger en skygge.
Sett på copyright.
Og bilde ditt er ferdig :D

SAVE!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome